Nordic IPTV: Window  Mac

IPTV Smarters

1. Ladda ner, installera och kör

2. Ange följande

Valfritt namn: Ange vad som helst
Användarnamn: Finns vid ansökan/köp
Lösenord: Tillgängligt vid ansökan/köp
URL: Tillgänglig vid ansökan/köp

Klicka sedan slutligen på LÄGG TILL ANVÄNDARE.

error: Content is protected !!